6 Aralık 2009 Pazar

Gafilim

Allah c.c.Bir tarfet-ül ayn dahi senden gafil kalmıyor.Öyle ise ihsan-ı umumisi içinde sana karşı hususi bir nazarı vardır.
Bunun delili ise;Bizatihi senin hacetlerine has olarak tam mutabık gelen veyahut keyfiyetleriyle sana tahassus eden onun ihsanıdır.
Bediüzzaman

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Hem de, cerbeze ile, insan adalet yaparken zulme düşüyor. Zîra, insan kusursuz olmaz. Fakat uzun zamanda ve efrad-ı kesîre içinde ve tahallül-ü mehasinle tadil olunan müteferrik kusurları cerbeze ile cem' edip, bir zaman-ı vahidde, bir şahs-ı vahidden sudûrunu tevehhüm ederek, şedid cezaya müstehak görür. Halbuki, bu tarz, bir zulm-ü şediddir. Tarihçe-i Hayat

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)