4 Mart 2009 Çarşamba

kalemi elime aldığım zaman ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor ..muyum!

Evvelâ: Muhterem Üstadıma maruzatta bulunmak için
kalemi elime aldığım zaman ruhumda büyük bir inkişaf hissediyor
ve ihtiyarsız kalemim o andaki muvakkat duygularıma tercüman olduğunu görüyorum.

Saniyen: Şöyle düşünüyordum; eğer yalnız
adüvv-i ekber olan nefsin hilesinden

ve cinn ü ins
ve şeytanların mekrinden emin olayım diye
herkes başını karanlığa çekse

ve kendisi köşe-i nisyana çekilse
veya çekilmek istese
ve âlem-i insan
ve âlem-i İslâm mühmel kalacak,
kimsenin kimseye faidesi olmayacak bir zaman olsa;
ben din kardeşlerime bu nurlu hakikatları iblağ edeyim de
Allah-u Zülcelal nasıl şe'n-i uluhiyetine yaraşırsa öyle muamele eylesin.
Nefsimi düşünmekten kat'-ı nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faideli görüyordum. Bundaki hikmet nedir?
(Barla Lahikası - 27)
Hulusi abiden

5 yorum:

Adsız dedi ki...

Kûşe-i nisyana çekilince, gıll u gıştan da azâde olunmuyor mu?

Malûm muzır mâniler, Nur'dan hakkıyla istifâdeye zarar veriyor..(!)

nurhanali dedi ki...

Aslında bu mektubu yayınlarken sonunda ki hulusi abinin sualine

Nefsimi düşünmekten kat'-ı nazar etmeyi yine o zamanlarda çok faideli görüyordum. Bundaki hikmet nedir?


Nefsini düşünmekten kat-ı nazar etmek halet-i ruhiyesine binaen üstad bir şey demişmi!
Yada
üstad cevap vermiş mi yada risalelere bu cevap girmişmi.Düşündüm bir yer hatırıma gelmedi belki Hızır a.s. gibi biri gelir cevap verir demiştim.Meczupluk işte =)


Sizin yorumunuza cevabım ise ;

Allah sizden ebeden razı olsun. Nefs-i emmarenin zebunu, cinn ve ins şeytanlarının hedefi olmaktan kurtulamadık ise de, bu hasbî ve Kur'anî hizmetten zevk alıyoruz, lâyıkıyla yapamıyorsak da yolunda bulunuyoruz. اِنَّمَا اْلاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Hulusi
(Barla Lahikası - 53)
Bir yerlere çekilseniz daha çok musibete giriftar olursunuz
10.lemaya havale
maasselam

by ene dedi ki...

Hulusi abi Üstadın hangi şahsiyeti ile his müşterekliği yaşıyor .. sanırım bu mühim..

nurhanali dedi ki...

by ene dedi ki...

Hulusi abi Üstadın hangi şahsiyeti ile his müşterekliği yaşıyor .. sanırım bu mühim..

sadakte Allah razı olsun!

Cemaate Sözler'i okumak zamanında, sendeki hissiyat-ı âliye ve fazla inkişaf ve fedakârane hamiyet-i diniye galeyanının sırrı şudur ki:

Velayet-i kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir.
(Barla Lahikası - 253)

Adsız dedi ki...

İki ateş arasında kalmak da buna denir herhalde..)=

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)