15 Eylül 2009 Salı

Kadir gecesi ne zaman ?..

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Evvelâ: Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler o geceye Leyle-i Kadr'i tahsis etmişler. Hakikî olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşâallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.
(Şualar - 510)

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Aziz, sıddık kardeşlerim!

Âlem-i İslâm'da Leyle-i Kadir telakki edilen bu Ramazan-ı Şerifin yirmiyedinci gecesinde bir nevi tesemmüm ile şiddetli bir mide hastalığı içinde sinirlerimi ve vicdan ve kalbimi istilâ eder gibi bir diğer dehşetli hastalık hissettim. Bu maddî ve manevî iki dehşetli hastalık içerisinde şefkat hissi ile bütün zîhayatların elemleri hatıra geldi. Şahsî hastalığımdan daha ziyade elîm bir halet-i ruhiyeyi hissettim. Bununla beraber seksen küsur seneye varan ömrümün sonunda seksen sene manevî bir ibadeti kazandıran en son Leyle-i Kadre lâyık çalışamıyacağım diye, sâbık iki dehşetli hastalıktan daha şiddetli hazîn bir me'yusiyet içinde asaba gelen ve nefs-i emmarenin vazifesini gören bir elîm his beni ezdiği aynı zamanda Âyet-i Hasbiyenin bir sırrı imdadıma yetişti. Bu üç hastalığı izale edip Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, hilaf-ı me'mul bir tarzda dayandım. Bu üç hastalığıma da böyle üç merhem sürüldü:

Maddî hastalığım -Hastalar Risalesi'nde isbat edildiği gibi- bir saat hastalık, sâbir ve mütevekkil insanlara, hiç olmazsa on saat ibadet ve Leyle-i Kadir'de ise daha ziyade ibadet hükmüne geçtiği gibi, benim de bu Leyle-i Kadir'deki hastalığım, iktidarsızlığımla yapamadığım Leyle-i Kadir'deki hizmetin yerine geçmesi ile, tam şifa verici bir merhem oldu.
Ve bütün zîhayatın hastalık ve elemlerinden şefkat sırrı ile bana gelen teellüm marazını birden rahîmiyet-i İlahiyenin tecellisi ile yani mahlukları yaratanın şefkat ve rahîmiyeti ve rahmeti tam kâfi olmasından onların elemlerini, onlar için bir nevi lezzete veya mükâfata çevirdiğinden o rahmet-i İlahiyeden daha ileri şefkati sürmek manasız ve haksız olduğundan ve şefkatten gelen elemi, bir manevî sürura ve lezzete çevirdi. Yalnız merhem değil, belki şifa da verdi.

Ve en son ömrümde en ziyade kıymetdar manevî bir hazineyi kaybetmekteki manevî eleme karşı, Nur'un has şakirdlerinin her birisi şirket-i maneviye sırrı ile umum namına dahi dua ile ve amel-i sâlih ile çalıştıklarından hem El-Hüccet-üz Zehra'da, hem Nur Anahtarı'nda izah edilen teşehhüdde ve Fatiha'da bütün mevcudat ve zîhayat cemaatinin dualarına ve tevhiddeki davalarına iştirak suretiyle,
hususan toprak, hava, su ve nur unsurları birer dil olmasıyla


topraktan çıkan bütün hayat hediyeleri

ve sudan mübarekât ve tebrikât

ve havadan şükür ve ibadetin temessülleri
ve Nur unsurundan maddî ve manevî tayyi batlar, güzellikler tarzında,

teşehhüdde ve Fatiha'da kâinattaki bütün nimetlerden gelen şükürler ve hamdler ve bütün mahlukatın hususan zîhayatların küllî ibadetleri ve bütün istianeleri ve doğru yolda giden bütün ehl-i hakikata ve ehl-i imanın yolundan gidenlere manevî refakat etmekle onların dualarına ve davalarına tasdik suretinde âmînlerle iştirak ederek, âmîn demekle hissedar olmanın küllî sırrı o gece imdadıma geldi. Gayet hasta, zayıf, me'yus bir halde cüz'î bir hizmet edememekteki manevî elîm hastalığıma öyle bir tiryak oldu ki; ben hakikaten en sağlam hallerimde ve en genç zamanlarımda, en zevkli ve lezzetli evradımda bulamadığım bir manevî süruru hissettim. Ve hadsiz şükür edip, o dehşetli hastalığıma razı oldum. "Elhamdülillahi biadedi âşirati dekaik-ı şehr-i Ramazane fî külli zaman" dedim.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى


Kardeşiniz

Said Nursî
(Emirdağ - 2 - 190)

8 yorum:

Adsız dedi ki...

Ramazan-ı şerif'in son Cuma'sı..

İbni Abbas radıyallahu anhdan rivayetle resulullah sallallahu aleyhi vessellem buyurdu ki ;" Ramazan ayının her gecesi iftar anında Allahu tealanın cehennemden bir milyon azatlısı vardır.Cuma gecesi olduğunda ise her saat başı hepsi de cehennemi hak etmiş olan bir milyon kişiyi azat eder."

Ey Rabbim ! Sen Affı seversin ,bizleri de affeyle.

nurhanali dedi ki...

Amin Cuma gününün hürmetine Rabbim bizleri afv etsin Allah razı olsun.

zehra dedi ki...

Amin amin..
Rabbim dularımızı kabul etsin geceniz ve günleriniz mübarek olsun..

nurhanali dedi ki...

Allah razı olsun.Bu vesile ile Şimdiden bizde bayramınızı tebrik eder Hayırlara vesile olmasını rabbimden dilerim.Maasselam

Adsız dedi ki...

Bugün bayram..

İslâm olmanın, dünya cennetine ermiş olmanın neşvesi, sürûru, huzûru bugün..

Ramazan-ı şerifi iftar ile, sahur ile, teravihle tadamamış, kadrini bilememişleri bile cezbeden gün..

"İslâm" olmanın, "selâmet"te olmanın, "selim" olmanın güzeliklerinin âyan olduğu gün..


Sokaklarda telâş..Telâşın neşvelisi.."İslâm" olmanın neşvesi..

İslâm olmuş, selâmete ermiş "selîm" olmuşlara nazar edin..Bu cennetmisâl kareleri kaçırmayın nakşedin zihinlerinize..

Sokaklar bambaşka bugün..Hele bayram namazı neşvesini, asla kaçırmayın..

Birbirini tanıyan-tanımayan insanlar, İslâm ile "selim" olmanın nûrunu, rahmet-i İlâhiyenin neşvesini

birbirlerine ivazsız, garazsız, menfaatsizce nasıl da aksettiriyorlar..

Bir telâş evinden çıkan, yola çıkmış -İslâm olanların camideki saflarına- yetişebilmenin telâşıyla sağa sola bakınanları,

"selîm" olmuş İslâm kardeşliği nasılda kucaklıyor..

Hırlı mısın-hırsız mısın sormadan (!) herkes birbirini en yakın camiye götürme teklifinin nûruyla,

semâvât ehlini gıpta ile baktırıyorlar birbirlerine..

Koşarak evinden çıkan bir müslümana, başka bir "selim" olmuş müslüman -hem de onu hiç tanımayan bir müslüman- soruyor:

"Kardeş araban yoksa atla gidelim.."

Nedir bu..? Bu nasıl bir iksirdir ki, tanımadan "tanış" etmiş herkesi..

Bu dünya cenneti işte..

"Hergün bayram, her ay Ramazan olsa" dedirtiyor seyredeni..

Dünya bu "selâmet" e, bu "selim" oluşa, bu "İslâm" olmanın cennetliğine muhtac işte..


Kaçırmayın, resmedin zihinlerinize bu neşveyi, bu sürûru..En yakın Kurban bayramında ancak görürsünüz zira..

Sâir aylarıda bu neşvenin sürûru ile boyamalı..Bu neşve ile gülmeli gözbebekleri..

Bu "İslâm ve selîm" oluş neşvesiyle keyfetmeli dünyaya geldiğine..Şükretmeli, hamdetmeli zerrelerce..

Bir ânı seyyâlesi kâinâta bedel bu nurdan nasîmizce doymalı..

Kevn-ü âlem bu "İslâm" ın "uhuvvet" neşvesiyle ayakta..Yoksa yer ile yeksân olacak..

Belki bayramlar olmasa çoktan yeksân idi bile..(!)


Bugün bayram.."Selîm" oluş.."İslâm" oluş.."Selâmet" in tadına varış bugün..

Mübârek olsun..cümlemize..cümlenize..Cemî kevn-ü âleme..

nurhanali dedi ki...

Amin bilmukabele bütün ruhu canımızla hissiyatınıza iştirak ediyoruz.Rabbim bayramımızı alem-i islama hayırlara vesile etsin inşaallah.Allah razı olsun.

by ene dedi ki...

Bayramınızı tebrik ederim..Rabbim nice bayramlara sevdiklerinizle beraber ulaştırsın inşaAllah..

nurhanali dedi ki...

Amin Ecmain olsun inşaallah.

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)