14 Nisan 2009 Salı

Nar Tanesi Nur Tanesi Hani Bunun Asıl Sahibi
İ'lem Eyyühel-Aziz!
Küre-i arz mağazasından me'kulât ve meşrubat ve libas ve sair ihtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz.

Parasız aldığınız bu malları
İlahî hazineden almayıp birer birer esbaba yaptıracak olursanız,

acaba bir nar tanesini ne kadar zamanlarda elde edip, ne kadar pahalı alacaksınız?

Çünki o nar, bütün eşya ile alâkadardır.

Az bir zamanda, az bir kıymetle husule gelmesi imkân haricidir.

Ve aynı zamanda ondaki zînet, intizam, san'at, rayiha, tat ve koku gibi latif şeylerden
anlaşılıyor ki, o nar tanesi öyle bir Sâni'in masnuudur ki, icadında külfet ve mübaşeret yoktur.

Mes'ele böyle olduğu halde, haşeratın zevk ve heveslerini tatmin için her bir noktasında bin türlü i'caz nükteleri bulunan o küre-i arz mağazasındaki eşyanın

Sâni'i

ya şuursuz, hissiz, iradesiz, ilimsiz, ihtiyarsız, kemalsizdir ki,

bu kadar bol zîkıymet antika eşyayı parasız dağıtıyor.

Bu bâtıl ihtimal, isbata muhtaç olmayan bedihî bir hakikattir.

Veya o hazine sahibi o hazineyi âhirete gitmek üzere gelip muvakkaten kalan insanlara İlahî ve Rahmanî bir sofra olarak yaratmıştır.
O hazine-i gaybda eşyanın icadı
"Kün" emri ile bağlıdır.
(Mesnevi-i Nuriye - 111)

Hiç yorum yok:

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)