3 Nisan 2009 Cuma

Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hâtime çekemezsin

Ey insan ve ey nefsim, muhakkak bil ki: Cenab-ı Hakk'ın sana in'am ettiği vücudun, cismin, a'zaların, malın ve hayvanatın ibahedir, temlik değildir. Yani, istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibahe etmiş. Senin gibi, idare etmekten hakikaten âciz ve tedbirden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Çünki mülk olarak verse idi, idaresini sana bırakmak lâzım gelirdi.Acaba en kolay, en zahir ve daire-i ihtiyar ve şuurda dâhil olan bir midenin idaresini yapamadığın halde; nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere mâlik olabilirsin?

Madem sana verilen hayat ve hayatın levazımatı temlik değil, ibahedir. Elbette ibahenin düsturuyla hareket etmek lâzımdır. Yani nasıl bir zât, ziyafete misafirleri davet eder. Onlara, meclis ziyafetindeki eşyadan ve ziyafetten istifadeyi ibahe ediyor, temlik etmiyor. İbahe ve ziyafetin kaidesi ise; mihmandarın rızası dâhilinde tasarruf etmektir. Öyle ise israf edemez, başkasına ikram edemez, sofradan kaldırıp başkasına sadaka veremez, dökemez, zayi' edemez. Eğer temlik olsa idi, yapabilirdi ve kendi arzusuyla hareket edebilirdi.

Aynen bunun gibi; Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hâtime çekemezsin, gözünü çıkaramazsın ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarfedemezsin. Ve hâkeza kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarfetmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanını lüzumsuz tazib edip katledemezsin. Ve hâkeza.

Bütün sana verilen nimetler, bu misafirhane-i dünyanın sahibi olan Mihmandar-ı Kerim-i Zülcelal'in kavanin-i şeriatı dairesinde tasarruf etmek gerektir.

Barla lahikasıHacda Araplarda hacılara bir şey ikram ederken meşhur bir söz vardır.Sebil hacı sebil Aynen öyle bu hayat bazılara sebil ye iç sonra kalmamak üzere yat!..Sanki yolda bulmuşuz bu hayatı!...
Halbuki midemizin idaresini yapamıyoruz.Çay içtik gitti sonra ne oldu cevap :)
Hoşça bakalım zatımıza

4 yorum:

zehra fındıklı... dedi ki...

Ne kadar şükretsek Rabbimizin nimetlerinin karşılığını asla ödeyemeyiz...
Rabbim Cümlemizi affetsin ve ona layık bir kul eylesin...

"Kul" dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
nurhanali dedi ki...

Emaneti, sahib-i hakikîsine satmak..
(Sözler - 27)
Nasıl olsa bu emanet elimizden alınacak İnşaallah Aziz olarak çıkmak nasip olur.

by ene dedi ki...

Rabbim ibahanın düsturlarına göre hareket etmeyi nasib etsin..

Aklıma 6. söz geldi, mü'min cennete layık, sattığı için..

Kâfir cehenneme lâyık İHANET edip nefsi emmare hesabına kullandığı için..

Nefis hesabına istimal kâfirin işi iken ......sukût.

HafazanALLAH..

gaflet uykusunu parça parça edecek bir bölüm...

Hakkımda

Fotoğrafım
taht-el Arz, bir menzil
Hem ben, madem bu asırda maddeten ve manen münferid yaşamağa ve hayat-ı içtimaiyeden çekilmeğe mecbur olmuşum; elbette hakkım yoktur ki, hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. (Emirdağ Lah.)